X TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

SOCIALINĖ GEROVĖ TARPDISCIPLININIU POŽIŪRIU: ĮGALINIMAS, LYGYBĖ, ĮTRAUKTIS 2021-11-25 / 26

KONFERENCIJA skirta pristatyti tarpdisciplininių tyrimų įvairovę nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant žmonių įgalinimo, lygybės ir įtraukties.

Tarptautinė konferencija suteiks galimybę įvairių sričių tyrėjams ir specialistams pasidalinti savo teorinėmis žiniomis, tyrimų rezultatais bei socialine, švietimo praktika su kolegomis ir akademine bendruomene.

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS

 

ĮTRAUKTIS IR LYGYBĖ ŠVIETIME

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija numato esminius švietimo pokyčius, kurie dera su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030. Lietuva įgyvendina įtraukiojo ugdymo principus pereidama nuo mokyklos – visiems, prie mokyklos – kiekvienam. Numatomas turinys: kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, atliepiant kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukiojo  švietimo  mokytojo  profilis, apimantis pagarbą  mokinių  įvairovei, pagalbą visiems mokiniams, darbą drauge su kitais, asmeninį profesinį  tobulėjimą. Ugdymo turinys ir organizavimas, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų rengimas įtraukties ir lygybės didinimo švietime kontekste

BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR INOVACIJOS KAIP SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES IR LYGYBĖS DIDINIMAS

Socialinės apsaugos politika, šalies gyventojų socialinės gerovės didinimas per socialinę įtrauktį, socialinės atskirties ir skurdo mažinimą, plėtojant regioninę socialinę politiką, socialines ir edukacines paslaugas, infrastruktūrą bendruomenėse; deinstitucionalizacijos procesų patirtys; asmenų turinčių negalę įtrauka į virtualų socialinio dalyvavimo ir ugdymo procesus: galimybės, iššūkiai, efektyvumas. Savanoriavimas kaip socialinės gerovės palaikymas: papildomi / nepanaudoti žmogiškieji ištekliai / paslaugos, siekiant stabilizuoti psichosocialinius COVID-19 krizės padarinius

BIOPSICHOSOCIALINĖ GEROVĖ KINTANČIAME PASAULYJE (COVID - 19 SITUACIJOS KONTEKSTAS)

Pastaruoju laiku ryškėja mokslinės diskusijos apie žmogaus psichosocialinės sveikatos  problemas, susijusias su Covid-19 pandemijos patirtimis, naujais iššūkiais visuomenei. Tai suponuoja naujus mokslinių tyrimų perspektyvas, jų šiandieninį aktualumą siekiant išsaugoti visuomenės narių psichosocialinę sveikatą. Tai skatina kurti naujas strategijas, skatinti visų visuomenės grupių bendradarbiavimą, kuris padėtų grįžti visuomenei į optimalų funkcionavimo ritmą. Svarbu įvertinti negalę turinčių asmenų psichosocialinės sveikatos situaciją, kuri kinta Covid-19 pandemijos kontekste; ugdymo realybės kaitą inkliuzinėje aplinkoje ir poveikį ugdymo proceso dalyvių psichosocialinei gerovei; streso raišką ir įveiką virtualioje ugdymo aplinkoje. Siekdami išsiaiškinti psichosocialinės sveikatos stiprinimo kaip socialinės įtraukos, įgalinimo ir skurdo prevencijos kontekstus, svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į įgalinančius psichosocialinės reabilitacijos veiksnius (skubi pagalba psichosocialinės sveikatos priežiūroje, pagalbos linijos, psichologų, psichoterapeutų pagalba), leisiančius greičiau spręsti Covid-19 padarinius.

SOCIALINĖS, EDUKACINĖS INOVACIJOS ĮGALINIMUI, LYGYBEI IR ĮTRAUKČIAI

Dėmesys socialinėms  ir edukacinėms inovacijoms padidėjo krizės situacijoje, atskleidusioje egzistuojančių problemų socialinę prigimtį arba turinčių didelę įtaką šiai sričiai. Tikėtina, kad ir didžiausias proveržis, skatinantis asmenybės ir visuomenės raidą, galimas būtent socialinėje ir edukacinėje sferoje. Naujos socialinės edukacinės idėjos tampa inovacijomis, kai jos yra įgyvendinamos, kuria socialinį kapitalą, gerina žmonių ir visuomenės gerovę. Jos apima daug įvairių sričių, nuo socialinių edukacinių paslaugų iki socialinių tinklų, viešojo valdymo modelių  kūrimo, įtraukiančio asmenis į iškylančių iššūkių sprendimą.

PRANEŠĖJAI

Prof. Dr. Dainius Pūras

Prof. Dr. Boguslavas Gruževskis

Ph.D. Philip D. Nordness

Prof. Dr. Kai Koch

Dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė

Prof. Liudmila Serdiuk

Dr. Özlem Gümüskaya

Prof. Soslan G. Adyrkhayev

Dr. Jordi Colomer Feliu

Lekt. Lara Koliusis

Prof. dr. Dolors Cañabate Ortiz

P R O G R A M A

9.45–10.00

Registracija / Registration/ Prisijungimas

10.00–10.15

Konferencijos atidarymas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas, VU rektorius; prof. dr. Renata Bilbokaitė, VU ŠA direktorė; Artūras Visockas, Šiaulių m. meras

I PLENARINĖ sesija / PLENARY SESION

Moderatoriai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, prof. dr. Remigijus Bubnys   

10.15– 10.35

 Veiksmingos psichikos sveikatos priežiūros  principai ir jų įgyvendinimo iššūkiai bei galimybės/ eng

Prof. dr. Dainius Pūras (Vilniaus universitetas, Lietuva)

10.35–10.55

Bendradarbiavimu grįsti psichomotorinio ugdymo iššūkiai, siekiant sumažinti lyčių skirtumus ir nelygybę ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose

Prof. dr. Jordi Colomer Feliu, Prof. dr. Dolors Cañabate Ortiz (Žironos universitetas, Ispanija)

10.55–11.20

Studentų, turinčių negalę, profesiniai motyvacijos veiksniai

Prof. dr. L. Serdiuk (H. S. Kostiuko psichologijos institutas, Ukrainos nacionalinė ugdymo mokslų akademija), prof. dr. S. Adyrchaev (Atviras tarptautinis žmogiškųjų išteklių universitetas „Ukraina“, Ukraina)

11.25–11.45

Emigrantų šeimų, auginančių vaikus turinčius negalę, patirtys Norvegijos mokyklose: įtraukaus ugdymo kontekstas

Dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė (Norvegija)

11.45–12.00  PERTRAUKA

II PLENARINĖ SESIJA

Moderatoriai: prof. dr. Liuda Radzevičienė, prof. Dr. Remigijus Bubnys   

12.00–12.20

Būsimų specialiųjų pedagogų saviefektyvumo suvokimas ir nuostatos šeimų, auginančių vaikus turinčius negalę, kontekste

Dr. Öğrt. Üyesi Özlem Gümüşkaya (Sakarya Universitetas, Turkija)

12.25–12.45

Socialinės gerovės samprata antropogenezės krizės sąlygomis. Pagrindiniai švietimo uždaviniai

Prof. dr. Boguslavas Gruževskis (Vilniaus universitetas, Lietuva)

12.50–13.10

Pozityvaus palaikymo strategijomis grįstas ugdymas klasėje

Dr. Phill Nordness (Nebraskos universitetas Omahoje, JAV)

 

Diskusija

 

 

13.40–14.30 PERTRAUKA. Pietūs. Stendiniai pranešimai.

DARBAS GRUPĖSE.  Panelinė diskusija /  Fishbowl / sekcijos

   

14.30–16.00

Panelinė diskusija /  Fishbowl / sekcijos

16.00–16.30

Diskusija. Konferencijos apibendrinimas

 

SEMINARAI / WORKSHOPS

 
   

 

 

13.0016.00

   1 seminaras

Chorinis dainavimas socialiniame darbe laisvės atėmimo vietose 

Prof. Dr. Kai Koch, Lara Koliusis

Vechtos universitetas, Vokietija

13.00–16.00

   2 seminaras

 Inkliuzija ir lygybė švietime

Dr. Phill Nordness

Mokyklos pozityvaus elgesio intervencijos ir palaikymas, JAV

13.00–16.00

   3 seminaras 

 Sąmoningumas ir specialusis ugdymas 

Dr. Özlem Gümüşkaya

Sakarya universitetas, Turkija

     

KONFERENCIJĄ ORGANIZUOJA

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos institutas

KONFERENCIJOS PARTNERIAI

Vechtos universitetas (Vokietija)

Oslo Metropoliteno universitetas (Norvegija)

Žironos universitetas (Ispanija)

Atviras tarptautinis žmogiškųjų išteklių universitetas „Ukraina“ (Ukraina)

MOKSLINIS KOMITETAS

Prof. dr. Liuda Radzevičienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva) – mokslinio komiteto vadovė

Prof. dr. Marja Aartsen (Oslo Metropoliteno universitetas, Norvegija)

Doc. dr. Daiva Alifanovienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Prof. dr. Renata Bilbokaitė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Prof. dr. Remigijus Bubnys (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Prof. dr. J. Dzerviniks (Rezeknės technologijų akademija, Latvija)

Prof. dr. Jordi Colomer Feliu (Žironos universitetas, Ispanija)

Doc. dr. Renata Geležinienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Doc. dr. Violeta Gevorgianienė (Vilniaus universitetas, Lietuva)

Prof. dr. Theo Hartogh (Vechtos universitetas, Vokietija) 

Prof. dr. Beate Hennenberg (Vienos muzikos ir scenos menų universitetas, Austrija)

Prof. dr. Lihong Huang (Oslo Metropoliteno universitetas, Norvegija)

Doc. dr. Irena Kaffemanienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Prof. dr. Daiva Malinauskienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Doc. dr. Erika Masiliauskienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Prof. dr. Dolors Cañabate Ortiz (Žironos universitetas, Ispanija)

Dr. Phill Nordness (Nebraskos universitetas Omahoje, JAV) 

Prof. dr. Liudmyla Serdiuk (Atviras tarptautinis žmogaus raidos universitetas „Ukraina“, Ukraina).

Prof. dr. Diana Strakšienė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

Prof. dr. Alida Samuseviča (Liepojos Universitetas, Latvija)

Lekt. Odeta Šapelytė (Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Lietuva)

 

KONTAKTAI

 P. Višinskio 25, Šiauliai LT-76351, Lietuva

Tel. +370 652 73664  

 el.paštas:  

RĖMĖJAI

jupoja.jpeg
salda1.png
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos