Sidebar

 

Edukologijos inst nupieta

Tel. (8 41) 595 735

 
Direktorė doc. dr. Irena Kaffemanienė 
El. p.  
  
Administratorė Aistė Ponelienė
El. p.  
 

Apie Edukologijos institutą

Edukologijos institutas įkurtas 2019 m. vasario 1 d. iki tol veikusių Edukologijos, Specialios pedagogikos, Muzikos pedagogikos ir vizualiųjų menų katedrų, dalies Socialinės gerovės studijų ir kūno kultūros katedros, Mokymo ir mokymosi inovacijų centro, dalies Mokslo instituto pagrindu.

Instituto vizija – vienas stipriausių pedagogus rengiančių institutų Lietuvoje.

Edukologijos institutas kaip būsimųjų pedagogų ugdymo vertybinį pamatą renkasi inkliuzinį ugdymą, kuris leis studentams formuotis tvirtas vertybines nuostatas, orientuotas į kiekvieno ugdytinio ir jo teisių pripažinimą, lygių galimybių ir socialinio teisingumo kiekvienam užtikrinimą. Pedagoginių studijų procesas bus grindžiamas ne tik inkliuzinio ugdymo vertybinėmis nuostatomis, bet ir akcentuojant personalizuoto ugdymo koncepcijos įgyvendinimą.

Institute bus aktyviai plėtojamos vaikystės pedagogikos studijos, grįstos į vaiką ir vaikystę orientuoto ugdymo paradigma, rengiant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, pradinių klasių mokytojus. Kasmet vis ryškesnis tampa švietimo pagalbos specialistų – specialiųjų pedagogų ir logopedų poreikis. Šių specialistų rengimas grindžiamas nauja švietimo ir ugdymo paradigma, akcentuojančia kokybišką visų ir kiekvieno vaiko ugdymą ir ugdymąsi kartu su bendraamžiais.

Edukologijos institute bus rengiami švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, logopedai), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, dalyko mokytojai: muzikos, kūno kultūros, integruotų gamtos mokslų ir kt. Šių specialistų rengimas leidžia realizuoti integralų tarpdisciplininį požiūrį, kuris šiandien yra viena svarbiausių metodologinių prieigų, leidžiančių užtikrinti mokytojų kaip „kūrybos“ sferai priklausančių specialistų rengimą ir rengimąsi, nes jie ugdo naują asmenybę, kuria naujas žinias, naują mokyklą ir naują pasaulį. Šiuo požiūriu institute bus vadovaujamasi ne tik rengiant integruotų gamtos mokslų mokytojus, bet ir ruošiant kitus specialistus.

Šiaulių universitetas turi ilgametę mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų rengimo patirtį Lietuvoje, todėl Edukologijos instituto dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai šią patirtį ir toliau sėkmingai plėtos bei vystys, ypač atliepdami Šiaurės Lietuvos regionui reikalingų specialistų poreikį. Pedagogų rengimas bus grįstas inovatyviais moksliniais tyrimais, naujų žinių kūrimu, turima ilgamete pedagogine praktika, reikšminga profesionalaus pedagogo rengimo tobulinimui.

Šiuolaikinių mokytojų rengimas turi vykti vadovaujantis šiuolaikinėmis sampratomis, koks turi būti ugdymas, kad atlieptų Geros mokyklos koncepciją, kaip parengti pedagogą, gebantį dirbti įvairiuose sociokultūriniuose kontekstuose, taip pat neaplenkiant ir sampratos, koks turėtų būti švietimas ateityje, kuris prisidėtų prie tvarios inkliuzinės visuomenės kūrimo ir stiprinimo Lietuvoje.

Edukologija – šiuolaikinis ugdymo mokslas, besiremiantis giliomis pedagogikos tradicijomis, tačiau jas praplečiantis. Edukologijos mokslininkus domina ne tik jaunosios kartos, bet ir suaugusiųjų ugdymo bei ugdymosi klausimai. Tačiau šiuolaikinė edukologija tampa ne tik ugdymo, ugdymosi klausimus analizuojančiu, bet ir naujas žinias kuriančiu, edukacines inovacijas valdančiu ir jas įprasminančiu mokslu. Šiandieninė švietimo sistema turi atliepti ambicingus iššūkius, kylančius jaunų specialistų rengimui. Pedagogas turi gebėti valdyti ugdymo, ugdymosi procesą, spręsti sudėtingas ugdymo ir ugdymosi problemas, kritiškai mąstyti, pasižymėti kūrybingumu, aukštu emociniu intelektu, gebėjimu dirbti komandoje ir kitomis svarbiomis kompetencijomis, kurios yra būtinos XXI amžiaus pedagogo veiklų įvairovėje. Būtent tokių ateities pedagogų rengimas bei tai atliepiančių mokslo tyrimų vykdymas ir bus pagrindinis Edukologijos instituto uždavinys.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos