Sidebar

Merginų choras „Pavasaris“ įkurtas 1959 m. ir yra seniau­sias Uni­versi­teto choras. Jame dai­nuoja įvai­rių studijų programų stu­dentės ir absolventės. Choras „Pa­va­sa­ris“ dalyvauja Balti­jos ša­lių stu­dentų šventėse „Gau­dea­mus“, Lietuvos ir Pa­sau­lio lietu­vių dai­nų šventėse, tarptau­ti­niuose bei Lietuvos festi­va­liuose, konkursuose. Choras yra surengęs koncertų JAV, Lenki­joje, Ru­si­joje, Latvi­joje, Esti­joje, dau­gelyje Lietu­vos vietovių. 2013 metais Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse mėgėjų chorų grupėje „Pavasaris“ užėmė III vietą.

Meno va­dovas doc. Gedi­mi­nas Ra­ma­nauskas, tel. 8 685 26724, el. p. .

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos