Sidebar

edukolog instit

 

inkliuzines

Kuriant įrodymais grįstas sociokultūrines inovacijas, siekiama spręsti inkliuzinio bei specialiojo ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo kokybės, socioedukacinės pagalbos užtikrinimo neįgaliesiems ir kitiems socialinės atskirties rizikos situacijose esantiems asmenims ir jų socialinį dalyvavimą įgalinančių, sveikatos, kitų rizikos veiksnių valdymo ir psichosocialinės sveikatos ugdymo problemas. Taikomųjų tyrimų rezultatais siekiama darytį poveikį visuomenės struktūroms, tiesiogiai susijusioms su politiniais sprendimais ir jų praktiniu įgyvendinimu, siekiant neįgaliųjų bei kitų socialiai pažeidžiamų asmenų socialinės gerovės ir veiksmingų pokyčių švietimo, socialinės ir sveikatos apsaugos srityse plėtojant kompleksinės pagalbos tinklų funkcionavimą.

Tikslinės grupės – vaikai ir suaugusieji, turintys specialiųjų ugdymosi, socialinių, reabilitacinės pagalbos bei sveikatinimo poreikių; švietimo pagalbos, socialinės reabilitacijos ir visuomenės sveikatos specialistai.

 

svietimo ir ugdymo

Tyrimai vykdomi vaikų ir suaugusiųjų formaliojo, neformaliojo švietimo ir ugdymo(si) procesų kontekstuose. Tiriamos pedagogų, švietimo specialistų ugdymo(si) inovacijos, pedagogų rengimo bei ugdymo(si) sistemos reiškiniai. Atliekamas vaikystės kultūros fenomenų socialinių, edukacinių tyrimų metodologijos pagrindimas tarpdisciplininių ryšių įvairovėje; plėtojamas diskursas vaikystės kultūros fenomenų pažinimo procese, leidžiantis pedagogams realizuoti demokratijos kultūros vertybėmis grįstą ugdymą ir edukacinį konsultavimą bei švietimą. Gamtamokslinio ir technologinio ugdymo (GU / TU) tyrimai grindžiami sistemine ir integracine prieigomis bei esmine mokslo, technologijų ir visuomenės sąveikos teorija. Tiriamos gamtamokslinio ir technologinio ugdymo sąsajos, analizuojamos integruoto ir tarpdalykinio ugdymo(si) prieigos, nagrinėjamas gamtos mokslų dalykų bei matematikos mokytojų bendradarbiavimas efektyvinant GU / TU procesą. Taip pat vykdomi meninio ir sportinio ugdymo(si) tyrimai, kurie orientuoti į vaikus ir suaugusiuosius, bei asmenis, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos