Sidebar

Kviečiame pedagogus dalyvauti ilgalaikėse (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo programose:

 

Atsižvelgiant į pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos nuostatų pakeitimus, 40 valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programos sudarytos iš vieno ar kelių modulių, įgyvendinamos įvairiomis formomis ir vykdomos trumpomis sesijomis.

Dalyviams, išklausiusiems atskirus modulius, išduodamos pažymos, išklausiusiems visą 40 val. programą ir atlikusiems savarankiškas užduotis išduodami Neformaliojo švietimo programų registre registruotų programų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

ŽAIDYBINIŲ METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS SKATINANT VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE (40 VAL.)

Temos:

 • Iššūkis pedagogui – sportuoja mažiausieji (6 val.). Įvykdyta.
 • Sportinių žaidimų ABC ikimokykliniame amžiuje (6 val.). Įvykdyta.
 • Aktyviųjų mokymosi metodų įvairovė fizinio aktyvumo pratybose (6 val.). REGISTRACIJA
 • Papildomo ugdymo organizavimo ikimokyklinėse įstaigose galimybės (6 val.).
 • Apvalaus stalo diskusija (6 val.).

       

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

UGDYMO APLINKŲ IT PRIEMONĖMIS KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE (40 VAL.)

 Temos:

 • Ugdymo aplinkos, skatinančios ugdytinių motyvaciją, kūrimas ir naudojimas ugdymo procese. Įvykdyta 2020.02.20
 • Mokinius motyvuojančios skaitmeninės ugdymo aplinkos, edukacinių užduočių kūrimas ir panaudojimas ugdyme (6 val.). REGISTRACIJA
 • Interaktyvių užduočių rengimas naudojant IKT arba Skaitmeninių ugdymo priemonių naudojimas ugdymo procese (6 val.).
 • Bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais galimybės naudojant IKT (6 val.).

Informacija: tel. (8 41) 595 856, el. p.  

 

KŪRYBINIS RAŠYMAS PRADINĖSE KLASĖSE

Temos:

 • 1–2  klasės mokinių kūrybinių įgūdžių ugdymas pasakomis (6 val.). REGISTRACIJA 
 • 3–4 klasės mokinių kūrybinių įgūdžių ugdymas pasakomis (6 val.) 
 • Teksto kūrimas pradinėse klasėse (6 val.) 
 • Apvalaus stalo diskusija „Kūrybinio rašymo pradinėse klasėse probleminiai klausimai“ (6 val.) 

Informacija: tel. (8 41) 595 856, el. p.  

 

JAUNESNIO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SKAITYMO RAŠTINGUMO UGDYMAS

Temos:

 • Gebėjimo skaityti ugdymo procesas ir kliūtys, trukdančios pasiekti skaitymo sėkmę (6 val.). REGISTRACIJA
 • Veiksmingo skaitymo mokymo praktinės prielaidos (6 val.)
 • Skaitymo gebėjimų ugdymas ne lietuvių kalbos pamokose (6 val.)
 • Inovatyvių mokymo(si) technologijų naudojimas skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimams ugdyti(s) (6 val.)

Informacija: tel. (8 41) 595 856, el. p.  

 

GAMTOS MOKSLŲ PEDAGOGAMS

APLINKOS CHEMIJA MOKYKLOJE (40 VAL. 4 DIENOS)

Registracija

Temos:

 • Aplinkos chemijos objekto analizė. Šiuolaikinės aktualijos mokyklos ugdyme.
 • Žemės atmosfera (2 dienos – 7 val. ir 8 val.)
 • Gamtiniai vandenys ir jų užterštumas.
 • Nuodingieji neorganiniai ir organiniai junginiai gamtinėje aplinkoje.
 • Globalizacija ir globalinės problemos (2 dienos – 6 val. ir 7 val.)

 

ĮTRAUKUSIS EKOLOGINIS UGDYMAS (40 VAL. 6 DIENOS)

Registracija

Temos:

 • Pagrindinės dabartinės ekologinės-aplinkos problemos Lietuvoje ir pasaulyje (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Ekologija ugdymo(si) procese (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Ekologinių (gamtosauginių ir aplinkosauginių) projektų rengimas ir įgyvendinimas (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)

 

ŽALIASIS KURSAS MOKYKLOJE (40 VAL. 6 DIENOS)

Registracija

Temos:

 • Europos žaliasis kursas (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Interaktyvios veiklos moksleiviams (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)
 • Praktiniai įsitraukimo į žaliąjį kursą aspektai (2 dienos – 6 val. ir 4 val.)

Informacija: tel. (8 41) 595 854, el. p.

 

MATEMATIKOS PEDAGOGAMS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA MATEMATIKOS UŽDAVINIŲ ANALIZĖ IR SPRENDIMAS (40 val.)

Registracija

 

Programa skirta matematikos mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse, bet rekomenduojama ir pagrindinio ugdymo žemesnėse klasėse dirbantiems matematikos mokytojams

Programos tikslas - plėsti, gilinti ir sisteminti matematikos žinias, ugdyti loginį bei kritinį mąstymą, poreikį domėtis matematikos naujovėmis ir metodų įvairove, gebėti analizuoti ir pagrįsti uždavinių sprendimus.

Programą sudaro 6 teminiai seminarai, kurių metu mokytojai sužinos/mokysis/analizuos uždavinių sprendimo metodus.

Daugiau apie programą

Informacija: tel. (8 41) 595 854, el. p.

 

DORINIO UGDYMO IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ PEDAGOGAMS

KITOKS ŽMOGUS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE (40 VAL.)

REGISTRACIJA

Temos:

 • Etika ir integruotos pamokos bruožai, požymiai. 
 • Etinio sprendimo sąvoka. Etinio sprendimo priėmimas. 
 • Etinių dilemų sprendimas. Metodas: proceso drama.
 • Etinės problemos sprendimo svarstymas. Metodas: panelinė diskusija.
 • Etinės problemos  sprendimas. Metodas: debatai, forumo teatras.
 • Etinės problemos sprendimas. Metodas: kino filmo analizė. Praktinė užduotis. Aptarimas.

Informacija: tel. (8 41) 595 856, el. p.  

 

 NUOTOLINIAI MOKYMAI PEDAGOGAMS

NUOTOLINIŲ MOKYMO(SI) KURSŲ KŪRIMAS VMA Moodle (40 VAL.)

REGISTRACIJA

 

VAIZDO PAMOKŲ KŪRIMAS IR ORGANIZAVIMAS VIRTUALIOSE APLINKOSE (40 VAL.)  

REGISTRACIJA

Temos:

 • Vaizdo pamokų kūrimas ir redagavimas (24 val.)
 • Nemokamos tiesioginių vaizdo pamokų organizavimo ir įrašymo galimybės (8 val.)
 • Microsoft Teams panaudojimas (8 val.)

Informacija: Birutė Bračkienė, tel. (8 41) 595 854, el. p. , Asta Margienė, tel. 8 613 58889, el. p. 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos