Sidebar

Šių metų pradžioje pasirodė šešių Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto mokslininkių – doc. dr. Linos Miltenienės, doc. dr. Irenos Kaffemanienės, doc. dr. Ritos Melienės, dr. Daivos Kairienės, doc. dr. Renatos Geležinienės, dr. Laimos Tomėnienės – monografija „Specialusis ugdymas ir jo transformacijos įtraukiojo švietimo kontekste“. Gegužės 26 d. ši monografija buvo išsamiai pristatyta švietimo bendruomenei.

Monografijos autorių kolektyvas, turintis ilgametę patirtį specialiojo ugdymo srityje, savo tyrimuose detaliai išnagrinėjo asmenų, turinčių negalią ugdymo kaitos tendencijas ir ugdymo kokybę, išanalizavo požiūrio į negalią kaitą, tarptautinės ir nacionalinės politikos pokyčius, SUP turinčių mokinių ugdymo segreguoto tipo institucijose probleminius klausimus, ištyrinėjo socioedukacinius ugdymo specialiosiose mokyklose veiksnius, specialiosios mokyklos vaidmenį įtraukiojo švietimo sistemoje, galimus SUP turinčių mokinių deinstitucionalizacijos procesus.

Monografijoje pateikiami atsakymai į probleminius klausimus: kokios yra teorinės ir socialinės-politinės asmenų, turinčių negalią, ugdymo tendencijos pasaulyje, kaip ir kodėl keitėsi specialusis ugdymas Lietuvoje, kokia dabartinės mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams demografinė-statistinė ir kokybinė charakteristika, kaip specialiųjų mokyklų mokiniai, jų tėvai, pedagogai, būsimieji pedagogai, mokyklų vadovai apibūdina ir interpretuoja specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimą, ugdymo ir švietimo pagalbą mokyklose, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kokios galimos tolesnės mokyklų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, raidos perspektyvos įtraukiojo švietimo kontekste.

Monografiją sudaro keturi skyriai – „Tarptautinis asmenų, turinčių negalią, ugdymo diskursas“, „Nuo specialiojo ugdymo prie specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo ir individualaus pripažinimo Lietuvoje“, „Specialiojo ugdymosi ypatumai mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ ir „Asmenų, turinčių negalią, ugdymosi perspektyvos“.

VU Šiaulių akademijos mokslininkės, parengusios monografiją „Specialusis ugdymas ir jo transformacijos įtraukiojo švietimo kontekste“, mano, jog ji bus įdomi ir vertinga ne tik akademinei bendruomenei ar švietimo politikos formuotojams, bet ir plačiajai visuomenei.

Zenonas Ripinskis

aina.lt nuotr.

 
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos