Sidebar

Gegužės 28 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje sėkmingai buvo apgintos dvi socialinių mokslų srities (edukologija) daktaro disertacijos. Doktorantė Ilona Dobrovolskytė apgynė disertaciją „Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveika“, o doktorantė Skaistė Kovienė – „Tėvų pedagoginio švietimo raiška ir organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje“.

Ilonos Dobrovolskytės mokslo daktaro disertacija rengta Šiaulių universitete (nuo 2021-01-01 Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje) pagal Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Vilniaus universiteto jungtinės edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą.

Doktorantės I. Dobrovolskytės mokslinė vadovė – prof. dr. Ingrida Baranauskienė (Klaipėdos universitetas), mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas (Vytauto Didžiojo universitetas).

Disertacijos tikslas – ištirti profesinės mokyklos jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą (nežymų ir vidutinį), bendrųjų fizinių darbinių gebėjimų ir vykdomosios funkcijos sąveiką, parengti įrodymais grįstą integruotą fizinių darbinių gebėjimų lavinimo programą, skirtą lavinti bendruosius fizinius gebėjimus, psichomotorines reakcijas ir vykdomąją funkciją. Disertacinio tyrimo idėja – ne tik ištirti jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą fizinių darbinių gebėjimų lygį, vykdomosios funkcijos stiprybes ir silpnybes, bet ir parengti praktiškai patikrintas metodines rekomendacijas.

Doktorantės parengtos rekomendacijos pravers profesinio mokymo įstaigoms, kurios vykdo profesinio mokymo programas, skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. Rekomendacijos orientuotos į profesinio mokymo optimizavimą, siekiant didinti asmenų, turinčių intelekto sutrikimą, įgalinimą dalyvauti darbo rinkoje ir įgyti reikiamų socialinių įgūdžių savarankiškam gyvenimui.

Skaistės Kovienės mokslo daktaro disertacija rengta Šiaulių universitete (nuo 2021-01-01 Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje) pagal Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, ir Lietuvos sporto universiteto jungtinės edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą.

Doktorantės S. Kovienės mokslinė vadovė – doc. dr. Rima Bakutytė (VU Šiaulių akademija), mokslinė konsultantė – prof. dr. Daiva Malinauskienė (VU Šiaulių akademija).

S. Kovienė disertaciniu tyrimu siekė išanalizuoti tėvų pedagoginio švietimo raišką ir organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje. Disertacijoje buvo teoriškai pagrįstas tėvų pedagoginio švietimo konceptas, įgalinančios edukacinės sąlygos – inovatyvios mokytojų bendradarbiavimo su tėvais formos, tėvų poreikius atitinkantis tėvų pedagoginio švietimo turinys, mokytojo vaidmuo.

Doktorantės atliktame disertaciniame tyrime buvo teoriškai pagrįsta pedagoginio tėvų švietimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir organizavimo situacija, išskirtos pedagoginio tėvų švietimo ikimokyklinėje įstaigoje realizavimo orientacinės kryptys, prielaidos, įgalinančios tėvų įtraukimą į vaikų ugdymą, išryškintas vyraujantis tėvų pedagoginio švietimo tipas, formos, palankios edukacinės sąlygos.

S. Kovienės parengta disertacija yra reikšminga tuo, jog, remiantis disertacijos apibendrinimais ir išvadomis galima skatinti švietimo politikus koreguoti tėvų pedagoginio švietimo organizavimo ikimokyklinėse įstaigose teisinį reglamentavimą, kas prisidėtų prie kiekvieno tėvo pozityvios tėvystės ugdymo, palankesnio įsitraukimo ir aktyvaus dalyvavimo ikimokyklinio ugdymo veiklose. Disertacinio tyrimo rezultatai suponuoja prielaidas ikimokyklinio ugdymo mokyklų praktikams peržiūrėti ir koreguoti tėvų pedagoginio švietimo organizavimą, koreguoti tėvų švietimo organizavimo formas ir metodus.

VU Šiaulių akademijos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos