Sidebar

Rugsėjo 29 d. VU Šiaulių akademijoje buvo sėkmingai apginta edukologijos mokslo krypties daktaro disertacija. Doktorantės Godos Stonkuvienės disertacijos tema – „Vaikų mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme: pedagogų ir vaikų patirtys“.

Mokslo daktaro disertacija rengta 2016–2021 metais Šiaulių universitete (nuo 2021-01-01 Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje) pagal Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Vilniaus universiteto jungtinės edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą.

Daktaro disertacijoje mokymosi mokytis gebėjimas vaikystėje konceptualiuoju ir praksiologiniu požiūriais tirtas pirmą kartą Lietuvoje. Joje  išryškintas mokymosi mokytis gebėjimo aktualumas ir būtinybė pradėti jį ugdyti(is) jau ikimokykliniame amžiuje. Darbe buvo atskleisti probleminiai aspektai susiję su mokymosi mokytis ir mokėjimo mokytis sąvokų vartojimu, taip pat teoriškai pagrįstas mokymosi mokytis gebėjimo visuminės sampratos konstruktas, akcentuotas šio gebėjimo dinamiškumas, vystymosi ikimokykliniame ugdyme trajektorija.

Remiantis sisteminiu požiūriu aptarti mokymosi mokytis gebėjimo komponentai, jų požymiai, esminės prielaidos. Disertacijoje, atlikus pedagogų, vaikų patirčių ir ikimokyklinio ugdymo programų analizę, atskleista mokymosi mokytis gebėjimo raiška ikimokykliniame ugdyme. Pedagogų patirtys išryškino mokymosi mokytis gebėjimo sampratos problemiškumą. Pedagogų patirtyse identifikuotos mokymosi mokytis gebėjimo ugdymą(si) paremiančios prielaidos: mokymosi tikslo ir veiklų numatymo skatinimas, mokymosi mokytis gebėjimo ugdymą(si) įprasminančios aplinkos aspektai, vaikų refleksijos ir ugdymo dalyvių vaidmenų raiška.

Doktorantės Godos Stonkuvienės disertacijoje atskleisti ir mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje ribotumai, pedagogų kompetencijos kėlimo poreikis. Vaikų patirtyse įžvelgta jų metakognicijos raiška: savęs, kaip besimokančiojo suvokimas, gebėjimas projektuoti ir reflektuoti savo mokymosi procesą. Išryškėjo vaikų gebėjimas laisvai pasirinkti mokymosi veiklą, priemones, mokytis individualiai ir bendradarbiaujant bei pagalbos poreikis.

Disertaciniame darbe pateikiamas sėkmingo vaikų mokymosi mokytis gebėjimo ugdymo(si) modelis, kuris sudaro galimybę tikslingai projektuoti ir organizuoti šio gebėjimo ugdymą(si) ikimokyklinėje įstaigoje.

Doktorantės Godos Stonkuvienės mokslinė vadovė – VU Šiaulių akademijos docentė dr. Erika Masiliauskienė. Disertacijos gynimos tarybos sudėtis: prof. dr. Remigijus Bubnys – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės technologijos akademija, Latvija), doc. dr. Šarūnas Šniras (Lietuvos sporto universitetas), doc. dr. Aušra Žemgulienė (Vilniaus universitetas).

VU Šiaulių akademijos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos