Sidebar

Skaityti daugiau...

VU Šiaulių akademijos liaudiškos muzikos ansamblis „Saulė“ (meno vadovas Darius Daknys, choreografinės grupės vadovė Adelė Gružienė, vokalo grupės vadovas Eugenijus Andrulis, koncertmeisterė Galina Pild) šiais metais pasitiko solidų penkiasdešimtąjį ansamblio gyvavimo jubiliejų. Gegužės 21 d. Šiaulių kultūros centre šiai progai paminėti surengtas šventinis koncertas „Parvažiavo saulė“, kuris sukvietė Šiaulių miesto gyventojus ir svečius pasidžiaugti ir pabūti kartu šią VU Šiaulių akademijos liaudiškos muzikos ansambliui „Saulė“ ir Šiaulių miesto kultūros bendruomenei svarbią dieną.

Skaityti daugiau...

Gegužės 26 d.  studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinė ekspertų komisija, vadovaujama Ekonomikos ir viešojo administravimo centro (Centre for Economics and Public Administration, CEPA) vyriausiosios patarėjos, Federalinės skaitmeninimo ir ekonomikos reikalų ministerijos (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) vyriausiosios politinės patarėjos dr. Christine Leitner (Austrija), atliks Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Viešojo administravimo studijų krypties išorinį vertinimą. 

Skaityti daugiau...

VU Šiaulių akademija bendradarbiaudama su Šiaulių miesto Stasio Šalkauskio gimnazija, Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, visą gegužės mėnesį dedikavo renginių ciklui prof. Stasio Šalkauskio atminimui įprasminti. Pagrindiniais renginių ciklo akcentais tapo gegužės 20–21 dienų renginiai: virtuali Nacionalinė mokslinė-metodinė konferencija „Gyvenimo ir ugdymo idėjų dermė“, kūrybos darbų paroda-konkursas „Išmintis. Kas tai?“, piešinių konkurso-parodos „Mano Lietuva“ apdovanojimai, Šiaulių kultūros centre surengti forumai – „Tautinio ir pilietinio tapatumo paieškos: sankirtos ir edukacinės perspektyvos“ bei „Stasio Šalkauskio filosofinės pedagogikos matmenys“. Renginių ciklą vainikavo VU Šiaulių akademijos liaudiškos muzikos ansamblio „Saulė“ šventinis koncertas „Parvažiavo saulė“. 

Skaityti daugiau...

Gegužės 19–20 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto humanitarinių sričių mokslininkai surengė 11-ąją tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“. Šiemet po dvejų metų pertraukos, atsiradusios dėl Covid-19, iš dalies pavyko grįžti prie įprastos tvarkos – susitikti auditorijoje. Tik dalis pranešėjų ir klausytojų vis dar jungėsi per Microsoft Teams. Konferencijos programą sudarė 37 pranešimai, kuriuos parengė 39 dalyviai iš Lietuvos ir penkių užsienio šalių (Latvijos, Estijos, Lenkijos, Kroatijos ir Italijos), o perskaityti buvo 35 pranešimai, iš jų 13 nuotoliniu būdu.

Skaityti daugiau...

Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimas ir studijų kokybės gerinimas Šiaulių universitetą prijungiant prie Vilniaus universiteto“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-03-0001). Vienas iš projekto tikslų – dėstytojų-pedagogų rengėjų stažuočių programa. Parengtą stažuotės programą išbandė VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto asistentė dr. Skaistė Kovienė 2022 m. balandžio 11–22 dienomis dėstytoja, pirmoji iš VU Šiaulių akademijos dėstytojų, stažavosi Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje. 

Skaityti daugiau...

Gegužės 13 d. VU Šiaulių akademijoje įvyko metinis ataskaitinis Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo VU Šiaulių akademijos Tarybos nariai: prof. dr. Renata Bilbokaitė, prof. dr. Remigijus Bubnys, Tarybos pirmininkas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vytis Lembutis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, prof. dr. Renata Macaitienė, dr. Birutė Miškinienė, prof. dr. Rimantas Vaiciekauskas, doc. dr. Jolanta Vaskelienė. Tarybos narė doc. dr. Erika Masiliauskienė, remdamasi VU Šiaulių akademijos tarybos darbo 43 punktu, savo nuomonę svarstytinais klausimais išreiškė iš anksto balsuodama elektroniniu paštu. Taip pat posėdyje dalyvavo pavaduotoja mokslui prof. dr. Diana Cibulskienė, Regionų plėtros instituto direktorė doc. dr. Lina Garšvienė, Edukologijos instituto direktorė doc. dr. Irena Kaffemanienė, Mokymosi visą gyvenimą centro vadovė doc. dr. Rima Bakutytė, Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas Saulius Baranauskas, Regionų plėtros instituto dėstytoja dr. Dovilė Ruplienė. Kvorumas yra laikomas įvykusiu, nes jame dalyvavo devyni Tarybos nariai iš vienuolikos.

Skaityti daugiau...

Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ki­lu­si Ais­tė Va­si­liū­nai­tė kaip žu­vis van­de­ny­je nar­do tarp skai­čių ir sie­kia įsi­tvir­tin­ti cent­ra­li­zuo­tos bu­hal­te­ri­jos ko­man­do­je. Mer­gi­na sa­ko, kad iš pra­džių sa­vęs neį­si­vaiz­da­vo šio­je sri­ty­je, bet da­bar ne­kant­rau­ja iš­ban­dy­ti. Paš­ne­ko­vė juo­kau­ja, kad atei­ty­je no­rė­tų tap­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­te, kaip Gi­ta­nas Nau­sė­da. Bet pra­džio­je sie­kia įgy­ti kuo dau­giau pa­tir­ties. 

Skaityti daugiau...

Gegužės 11 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, gyvai ir nuotoliniu būdu, įvyko tarptautinė jaunųjų tyrėjų mokslinė konferencija „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“. Bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studentai, moksleiviai ir mokytojai pristatė pranešimus pasirinkta atliekamų tyrimų arba projektinių veiklų tematika. Plenarinio posėdžio metu pranešimus skaitė UAB „Getfix“ įmonės vadovas, VU Šiaulių akademijos (buvusio Šiaulių universiteto) alumnas Emilis Markulis ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 605 pėstininkų kuopos kuopininkas Viršila Viktoras Ruseckas. Po plenarinio posėdžio vyko darbas vienuolikoje sekcijų. Vienam gyvai konferencijoje dalyvavusių pranešėjų atiteko įmonės „Vilmers“ įsteigtas prizas –svetainės baldų komplektas.

Skaityti daugiau...

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“, kviečia ugdymo įstaigų vadovus ir pedagogus dalyvauti projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ susitikime, kuris vyks 2022 m. gegužės 17 d. 14.00–16.00 val. nuotoliniu būdu. Susitikime VU Šiaulių akademija, kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis, pristatys informatikos mokomojo dalyko modulio studijų programas.

Skaityti daugiau...

Baigėsi gegužės 2-6 dienomis Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje startavusi paskaitų savaitė „Studentas vienai dienai“. Jos metu moksleiviai ir būsimi studentai turėjo galimybę „pasimatuoti“ dominančią profesiją, dalyvaudami auditorinėse bei nuotolinėse paskaitose. Dėmesys skirtas ir mokytojams – programoje pedagogai galėjo rasti paskaitas, skirtas kompetencijų tobulinimui.

Skaityti daugiau...

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos bendruomenė – viena pirmųjų Šiauliuose ėmėsi organizuoti humanitarinės pagalbos teikimą ukrainiečiams. Sulaukę prašymų iš įvairių ne pelno siekiančių organizacijų dėl patalpų stygiaus, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija suteikė pagrindinio pastato dviejų aukštų plotus ir kartu ėmė rinkti bei teikti humanitarinę pagalbą, kuri itin sustiprėjo Vilniaus universiteto Rektoriui prof. dr. Rimvydui Petrauskui sudarius sąlygas darbuotojams 4 valandas per savaitę užsiimti savanoriška veikla.

Skaityti daugiau...

Balandžio 25–29 dienomis VU Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto doc. dr. Vita Juknevičienė ir asist. dr. Rita Toleikienė viešėjo Islandijos universitete Reikjavike pagal ERASMUS mokymų programą. Tyrėjos jau kelis pastaruosius metus dirba elektroninio vadovavimo vietos savivaldoje tematikos srityje, siekia nuolat plėtoti turimas žinias ir kurti tarptautinį tyrėjų tinklą šioje tematikoje.

Skaityti daugiau...

Artėjant 2022 m. finišo tiesiajai – bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija turi džiugių žinių abiturientams, planuojantiems universitetines studijas Šiauliuose. Būsimi VU Šiaulių akademijos studentai turės galimybę pretenduoti į padidintas tikslines stipendijas ir vardines Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mecenatų stipendijas.

Skaityti daugiau...

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“, kviečia į nuotolinį susitikimą, kuriame VU Šiaulių akademija, kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis, pristatys informatikos magistrantūros studijų programas. Taip pat trumpai bus pristatyta planuojamų vykdyti informatikos mokomo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų organizacinė dalis. Pedagogai bus kviečiami rinktis studijuoti vieną iš šių dviejų studijų formų. Studijos finansuojamos projekto lėšomis.

Skaityti daugiau...
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos